Πολιτική απορρήτου

Προοίμιο

Η KalamataArtRooms (KALAMATA ART ROOMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) ενεργώντας ως «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» («DPO») (σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) εκτιμά τη σημασία της σωστής συλλογής, συντήρησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών πληροφοριών των υποψήφιων εργαζομένων, προμηθευτών και πελατών της, καθώς και των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων συλλέγει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Το KalamataArtRooms επεξεργάζεται όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 – GDPR), καθώς και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που ισχύει σήμερα ή πρόκειται να θεσπιστεί στο μέλλον, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι σε ισχύ και ισχύει για όλες τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις, τους ιστότοπους, τις εφαρμογές για κινητά και τα επίσημα προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης της KalamataArtRooms που χρησιμοποιείτε.

1. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Προσωπική είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο, δηλαδή ένα πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Δεν περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου ατόμου (ανώνυμα δεδομένα). Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

Επισκέπτες / Πελάτες:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: Πλήρες όνομα, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, ημερομηνία γέννησης και φύλο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, υπογραφή, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, πληροφορίες κατάστασης VISA, επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση, εικόνες και βίντεο CCTV και, γενικά.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση τιμολογίου, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση κατοικίας και αριθμοί τηλεφώνου, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα σχετικά δεδομένα.
 • Πληροφορίες κράτησης: αριθμός και τύπος δωματίου, αριθμός επισκεπτών, πληροφορίες οχήματος, ώρα άφιξης και αναχώρησης.
 • Οικονομικά στοιχεία: στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας πληρωμής.
 • Δεδομένα συναλλαγών: λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές από και προς εσάς και λεπτομέρειες σχετικά με την κράτηση ή άλλες προσφορές που έχετε αγοράσει από εμάς.
 • Ευαίσθητες πληροφορίες*: Πιθανές αναπηρίες/ειδικές ανάγκες, ιατρικές καταστάσεις και ειδικές ιατρικές ή διατροφικές απαιτήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαμονή σας στο κατάλυμα μας.
 • Επικοινωνιακό και προωθητικό υλικό: οι προτιμήσεις σας σχετικά με προωθητικό υλικό από εμάς ή τρίτα μέρη, όπως τα άλλα μέλη του Anatolia Hospitality Group (π.χ. ενημερωτικό υλικό – ενημερωτικό δελτίο), καθώς και η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας μαζί μας.
 • Η αλληλογραφία μας μαζί σας: σε αυτό περιλαμβάνονται οι απόψεις σας για  το κατάλυμα (για παράδειγμα, πιθανά παράπονα ή παρατηρήσεις που έγιναν από εσάς μέσω τηλεφώνου, e-mail ή ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή e-mail, προσωπική ή γραπτή αλληλογραφία και αρχεία αλληλεπίδρασης μεταξύ μας) .
 • Δεδομένα από τη δραστηριότητά σας στο Διαδίκτυο / δίκτυο κινητής τηλεφωνίας: δεδομένα όπως η διεύθυνση IP σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, η ρύθμιση γλώσσας και τοποθεσίας, καθώς και ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση/οθόνη, δεδομένα γεωγραφικής θέσης, δεδομένα που σχετίζονται με την πλατφόρμα ή άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας, δεδομένα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας, δεδομένα που σχετίζονται με το προφίλ σας (π.χ. όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, προτιμήσεις, σχόλια και απαντήσεις σε έρευνες), καθώς και δεδομένα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο).
 • Δεδομένα από ερωτηματολόγια που δυνητικά μπορεί να σας προτείνουμε να συμπληρώσετε.
* Η Kalamata Art Rooms συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων), μόνο εάν αυτές παρέχονται με τη ρητή συγκατάθεσή σας ή εάν απαιτείται να το πράξουμε, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα υγείας που μας παρείχατε για να διασφαλίσουμε την ευημερία σας ή για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναβαθμίσουμε την εμπειρία σας.

Την πρόσληψη:

Οι πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από υποψήφιους υπαλλήλους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Προσόντα, δεξιότητες, εμπειρία και εργασιακό ιστορικό.
 • Πιθανές πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα ενός υποψήφιου υπαλλήλου.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογήσει εάν θα συνάψει σύμβαση εργασίας με συγκεκριμένη προοπτική, ενώ μπορεί επίσης να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές του ευθύνες και υποχρεώσεις. Έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία πρόσληψης και να διατηρούμε αρχεία της διαδικασίας. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα των μελλοντικών εργαζομένων για να υπερασπιστούμε έναντι νομικών αξιώσεων. Δεν θα αποκαλύψουμε τα δεδομένα ενός υποψήφιου υπαλλήλου σε τρίτους, εκτός εάν ο εν λόγω υποψήφιος υπάλληλος δώσει τη συγκατάθεση του για αυτό, σε περίπτωση που η αίτηση του για εργασία είναι επιτυχής και γίνει πρόταση εργασίας.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων από εσάς, όπως:
 • Απευθείας από εσάς: μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, την επικοινωνία και τα οικονομικά σας στοιχεία συμπληρώνοντας μια φόρμα ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή/και μέσω e-mail. Μπορείτε επίσης να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν κάνετε κράτηση μέσω e-mail, τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή/και μέσω του ιστότοπού μας ή/και ηλεκτρονικών πλατφορμών ή μηχανών κρατήσεων (για παράδειγμα, booking.com), όπως καθώς και κατά την εγγραφή ή τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις μας. Τέλος, μπορείτε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας μέσω της αλληλεπίδρασής σας με το κατάλυμα.
 • Από τρίτα μέρη ή δημοσίως διαθέσιμες πηγές: είναι δυνατό να λάβουμε τα στοιχεία ταυτότητάς σας από μια κράτηση που έγινε στο όνομά σας από συγγενείς σας, ταξιδιωτικό γραφείο / ταξιδιωτικό πράκτορα, εταιρεία στην οποία εργάζεστε, ιστότοπους κρατήσεων ή σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για τους συγγενείς σας: μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για μέλη της οικογένειάς σας, φίλους, εξαρτώμενα πρόσωπα ή άλλα τρίτα μέρη για τους σκοπούς μιας κράτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είστε υπεύθυνοι να τους ενημερώσετε σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτήν.
 • Διαγωνισμoύς, κουπόνια, προσφορές, έρευνες: είναι δυνατό να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, να χρησιμοποιήσετε κουπόνια και προσφορές ή να λάβετε μέρος σε έρευνες.
 • Ιστότοπος / Εφαρμογή / Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο του καταλύματος μας, όταν κατεβάζετε και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, καθώς και όταν επικοινωνείτε με το κατάλυμα μας μέσω σελίδων κοινωνικών μέσων ή χρησιμοποιείτε συνδέσεις στο Διαδίκτυο μέσω των κοινωνικών μας δικτύων μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω:
   • (α) αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις και
   • (β) σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.
   • (γ) ενδέχεται επίσης να λάβουμε τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, εάν επισκεφτείτε άλλες ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα cookies του ιστότοπού μας (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική απορρήτου των cookies).
 • Υπηρεσία Wi-Fi καταλύματος: όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Wi-Fi στο κατάλυμα μας, ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα πρόσβασης και ταυτοποίησης.

3. Πληροφορίες για ή από ανηλίκους

Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας γενικά δεν απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το KalamataArtRooms δεν συλλέγει εσκεμμένα και εν γνώσει του προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 15 ετών χωρίς τη γονική συναίνεση. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε εκ των υστέρων ότι ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει αφορούν άτομο κάτω των δεκατριών (13) ετών, θα τα διαγράψουμε αμέσως. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας παιδιού κάτω των δεκατριών (13) ετών και ανησυχείτε για τις πληροφορίες που μπορεί να μας έχει δώσει το παιδί σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Κρατήσεις: ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να κάνουμε κράτηση για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας για λογαριασμό σας (διαμονή, κράτηση σε εστιατόριο/μπαρ).
 • Πληρωμές: για να κάνετε κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη αγορά, απαιτούνται τα στοιχεία πληρωμής σας.
 • Υπηρεσίες: να μπορούμε να παρέχουμε και να χρεώνουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με το κατάλυμα μας. για να διευκολύνουμε πιθανά ειδικά αιτήματα ή βοήθεια που μπορεί να έχετε ζητήσει, καθώς και να εξατομικεύσουμε και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσωπικές σας προτιμήσεις και να βελτιστοποιούν έτσι την εμπειρία σας.
 • Για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: κατά τη διάρκεια της διαμονής σας ενδέχεται να ζητήσουμε τη γνώμη σας για τις υπηρεσίες μας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για την περαιτέρω βελτίωση τους.
 • Μάρκετινγκ/Προώθηση: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μοιραστούμε μαζί σας προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να θέλετε ή να χρειάζεστε ή να σας ενδιαφέρουν. Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε αποσύρει αυτήν τη συγκατάθεση, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε μηνύματα με προωθητικό/διαφημιστικό περιεχόμενο, είτε μέσω email, μέσω τηλεφώνου ή με προσωπικό μήνυμα (sms ), είτε μέσω διαφόρων εφαρμογών επικοινωνίας (π.χ. viber / whatsapp), ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα μας και τα περιστασιακά πακέτα προσφορών μας.
 • Για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωσή μας με εντολές που επιβάλλονται από τους ελεγκτές μας για σκοπούς υποβολής οικονομικών εκθέσεων και καταστάσεων, από κυβερνητικές αρχές και για συνεργασία με αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές ή/και δικαστήρια.
Μπορείτε, φυσικά, να σταματήσετε να λαμβάνετε όποια προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή: (α) είτε δηλώνοντας το στο σχετικό στάδιο κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης, ή (β) κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κατάλυμα μας, ή (γ) επικοινωνώντας μαζί μας με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που αναφέρονται στο τέλος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και δηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα.

5. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Εκτέλεση της σύμβασης: Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης που μπορεί να έχετε συνάψει μαζί μας (για παράδειγμα, την πραγματοποίηση μιας κράτησης). Συναίνεση: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για χρήση: (i) τεχνικών πληροφοριών, όπως cookies και δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. (ii) τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, για να προσφέρει συστάσεις για ψυχαγωγικές δραστηριότητες· (iii) τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ, όπου απαιτείται από το νόμο. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους τρόπους που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Έννομο συμφέρον: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας ή το έννομο συμφέρον τρίτου μέρους, εκτός εάν οι λόγοι για την προστασία των συμφερόντων σας υπερισχύουν εκείνων των έννομων συμφερόντων μας. Για παράδειγμα, είναι έννομο συμφέρον μας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και το περιεχόμενο του ιστότοπού μας ή να προστατεύσουμε την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού μας. Ζωτικό συμφέρον: Σε περιπτώσεις όπου είναι αδύνατο να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε κατά την παροχή των Υπηρεσιών μας, όπου αυτή η επεξεργασία εξυπηρετεί το ζωτικό σας συμφέρον ή το ζωτικό συμφέρον του τρίτο μέρος (για παράδειγμα σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης).

6. Αποκάλυψη δεδομένων

Η εταιρεία μας δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβεί σε καμία παράνομη ή παράνομη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεν θα διαβιβάσει με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες χρήστη/επισκέπτη/πελάτη σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε με τη ρητή συγκατάθεσή σας, αποκλειστικά με τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παρακάτω, για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία: Προς τους συνεργάτες του καταλύματος: για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο κατάλυμα μας και να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό της προτίμησης σας. Σε εξωτερικούς συνεργάτες: Είναι δυνατό για εμάς να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη, τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων και συμβούλων που μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αυτά τα άλλα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν εκδότες πιστωτικών καρτών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξωτερικούς ελεγκτές και νομικούς συμβούλους. Προς ταξιδιωτικά γραφεία/τους εταιρικούς μας ταξιδιωτικούς συνεργάτες: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργάτες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια. Τέτοια μπορεί να είναι ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, προκειμένου να τους διευκολύνετε να σας προσφέρουν τη μοναδική ευκαιρία να αγοράσετε υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια. Προς κυβερνητικές αρχές: Προκειμένου η επιχείρησή μας να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις. Προς τρίτους – παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου: Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, πρόσθετα και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ ή ενεργοποιώντας τέτοιους συνδέσμους, επιτρέπεται σε τρίτα μέρη να συλλέγουν ή να σας αποκαλύπτουν δεδομένα. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων δεν ασκεί έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είναι υπεύθυνος ή δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις πρακτικές, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου τέτοιων τρίτων παρόχων. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων: Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων συνθηκών, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη διαβίβασης προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών που συλλέγονται από εσάς στα λεγόμενα «τρίτα» κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, τα προσωπικά σας δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται σε τρίτες χώρες που εργάζεται για εμάς, ή από άλλες οντότητες που ενεργούν ως εκείνοι που πραγματοποιούν την επεξεργασία, οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας. Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός εκείνων για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ψήφισμα επάρκειας όσον αφορά το επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα πραγματοποιείται βάσει συμβατικών συμφωνιών και με χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κατάλληλο διαβεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να παρέχουμε κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα.

7. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και κυρίως για την ικανοποίηση τυχόν νομικών ή  λογιστικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων υποβολής αναφορών στις ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα με αυτό, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σε εκείνα τα άτομα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν για τον αντίστοιχο σκοπό κατά περίπτωση. Για να προσδιορίσουμε την περίοδο που χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών σας δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή/και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για το οποίο τα επεξεργαζόμαστε και εάν μπορούμε να επιτύχουμε τέτοιους στόχους χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, καθώς και τις τρέχουσες νομικές μας υποχρεώσεις και ευθύνες. Μπορείτε, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας (βλ. 11 παρακάτω). Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ανώνυμα σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα), σε τέτοια μορφή που δεν θα είναι πλέον σε θέση να συσχετιστούν με εσάς ή/και να σας αναγνωρίσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω υπενθύμιση ή προειδοποίηση, καθώς τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από προσωπικά σας δεδομένα αλλά δεν θεωρούνται πλέον προσωπικά από το Νόμο, καθώς δεν οδηγούν άμεσα ή έμμεσα στην ταυτότητά σας.

8. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με χρήση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL είναι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται στον τομέα της κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών πιστωτικών καρτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάδοσή τους μέσω του Διαδικτύου.

9. Τα δικαιώματα σας

Δικαιούστε μια σειρά δικαιωμάτων σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία – δεδομένα που έχετε αποκαλύψει στο KalamataArtRooms. Με περισσότερες λεπτομέρειες:
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Το δικαίωμά σας να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, όταν αυτά είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Γνωστό και ως δικαίωμα στη λήθη, αυτό το δικαίωμα σας παρέχει τη δυνατότητα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία και τα συστήματά μας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρησή μας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όπου συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:
   • (α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την εταιρεία μας ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο·
   • (β) έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας και δεν υπάρχει άλλος λόγος για την επεξεργασία και στο βαθμό που δεν συντρέχουν άλλοι νομικοί λόγοι·
   • (γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία·
   • (δ) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία·
   • (ε) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική προϋπόθεση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπόκειται η εταιρεία μας·
   • (στ) τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε παιδί, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στο άρθρο 8§1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, το κατάλυμα μας μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά οποιαδήποτε άλλη χρήση τους απαγορεύεται, εκτός από συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα αντίρρησης: Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω χρήσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, είναι πιθανό να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά την αντίρρησή σας, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν επείγοντες νομικοί λόγοι για να το πράξουμε ή όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με πιθανές νομικές αξιώσεις μας.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Αυτό το δικαίωμα σας επιτρέπει να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να τα μεταφέρετε σε κάποια άλλη εταιρεία/οργανισμό, σε περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δικαιώματα με βάση τη συγκατάθεση σας ή την εκτέλεση σύμβασης και προβλέπεται η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Διατηρείτε το δικαίωμα της φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας από εμάς σε κάποια άλλη εταιρεία/οργανισμό, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας: Διατηρείτε το δικαίωμα να  ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας μας πριν από την ανάκληση.
Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος σας. Περιστασιακά, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος από έναν μήνα για να ικανοποιηθεί, εάν το αίτημα σας είναι πολύ περίπλοκο ή σε περίπτωση που έχετε υποβάλει περισσότερα αιτήματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε και θα σας ενημερώνουμε. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος σας είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που το εμποδίζουν. Ενδέχεται να απαιτήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς, για να μας βοηθήσετε να επαληθεύσουμε την ταυτότητα σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα σας να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα σας). Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για προστασία από ακούσια ή τυχαία αποκάλυψη τα προσωπικά σας στοιχεία σε μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επισπεύσουμε την απάντηση μας.

10. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO’s).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τυχόν σχετικές ερωτήσεις με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Διεύθυνση:  KalamataArtRooms, Mitropetrova 12, Καλαμάτα 24100, Ελλάδα Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kalamataartrooms.com Τηλ.: +30 27210 27151  

11. Τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής

Ενδέχεται περιστασιακά να αναθεωρούμε αυτήν την Πολιτική δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας σε τακτική βάση για να σημειώνετε πιθανές αλλαγές.
Τελευταία επεξεργασία του τρέχοντος εγγράφου: 11 Αυγούστου 2023